Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Blog kategorie
Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Nożyczki – pracownia artystyczna

Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
Sprzedający – Nożyczki – pracownia artystyczna Martyna Wroniszewska-Drozda ul. Zapustna 36 m 29 02 – 483 Warszawa. NIP: 7010013143

Klient – osoba pełnoletnia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze usług Sklepu internetowego Nożyczki – pracownia artystyczna tj. zamawia Towar lub Usługę.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep internetowy Nożyczki – pracownia artystyczna – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.nozyczki.art.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupować prezentowane Towary i Usługi.
Towary – prezentowane w Sklepie internetowym przedmioty, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży. Przedmioty są wykonywane w momencie złożenia zamówienia. Sprzedający określa w module Sklep na stronie internetowej www.nozyczki.art.pl ile danego towaru jest w stanie wyprodukować.

Usługi – zamówienie wykonywanego na indywidualne zamówienie przedmiotu, dopasowanego do potrzeb Klienta.

Konto – funkcjonalność Sklepu internetowego, za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe i adresowe, może utworzyć indywidualne konto, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów. Dane są zapamiętywane, a Klient poprzez tę funkcjonalność ma dostęp do historii zakupów oraz do zmiany czy usunięcia swoich danych.

Koszyk – lista Towarów lub Usług utworzona automatycznie poprzez dodawanie przez Klienta prezentowanych w Sklepie internetowym Towarów lub Usług do Koszyka.

Regulamin –  Regulamin Sklepu internetowego Nożyczki – pracownia artystyczna

Wada towaru – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm).

I Postanowienia ogólne
1. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu internetowego na stronie www.nozyczki.art.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu.
2.Dane Sprzedającej:
Nożyczki – pracownia artystyczna Martyna Wroniszewska ul. Zapustna 36 m. 29 02-483 Warszawa, telefon: 601 250 149, e-mail: martyna@nozyczki.art.pl, Nip: 7010013143.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedającym a Klientem. Klient jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podawane przez Sprzedającą są cenami brutto.
6. Towary dostępne na stronie Sprzedającej są wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
8. Kontakt między Klientem a Sprzedającym może się odbywać drogą mailową, przez fun page na Facebooku lub drogą telefoniczną. Wszystkie aktualne dane podane są w zakładce Kontakt na stronie www.nozyczki.art.pl
9. Informacje zawarte na stronie internetowej www.nozyczki.art.pl odnoszące się do Towarów i Usług (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
10. Ceny prezentowanych Towarów i Usług nie ulegają zmianie po złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Wyjątek stanowią indywidualne prośby o spersonalizowanie produktu. W takim wypadku Kupujący zostanie poinformowany o zmianach przed ich wprowadzeniem
11. Zdjęcia Towarów i Usług zawarte na stronie www.nozyczki.art.pl stanowią jedynie prezentację.
12.Warunkiem skutecznie złożonego zamówienia, jest podanie dokładnych danych osobowych i adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu, adresu e-mail, dzięki którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem. Nie jest to tożsame z założeniem Konta. Klient ma prawo dokonać zakupu bez zakładania Konta na stronie www.nozyczki.art.pl

II Zamówienia
1. Klient zamawia Towar lub Usługę przez stronę www.nozyczki.art.pl, dodając go do Koszyka oraz dopełniając wszelkich formalności niezbędnych do wykonania umowy (podanie aktualnego adresu wysyłki i aktualnych oraz prawdziwych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia).
2. Informacje zawarte na stronie Sprzedającej oraz przy kupowanym towarze są informacjami wiążącymi w momencie złożenia zamówienia (cena produktu, opis i charakterystyka, termin i sposób dostawy).
3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru lub Usługi.
4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do braku możliwości wykonania Towaru czy Usługi. W takim wypadku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji, a informacja zawarta w ofercie sklepu. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się do aktualizowania informacji na stronie www.nozyczki.art.pl. Wyjątek stanowią sytuacje losowe.
6. Do każdego zamówienia Klient dostaje dowód zakupu (Faktura). Dowód zakupu dostarczany jest drogą elektroniczną.
7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

III Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone na stronie www.nozyczki.art.pl.
2. Ceny przesyłek (koszty transportu) określone są określone na stronie www.nozyczki.art.pl.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za Towar lub Usługę i przesyłkę.
4. Klient ma 14 dni na opłacenie zamówienia. W przypadku braku wpłaty w tym terminie Sprzedająca uważa transakcję za nieważną.
5. W przypadku zamówienia opłacanego przelewem bankowym Klient ma obowiązek podać jego numer w tytule zamówienia.
6. Całkowita kwota zamówienia jest kwotą, na którą składają się cena Towaru lub Usługi i cena przesyłki.

IV Wysyłka towaru
1. Sprzedający wysyła towar za pośrednictwem firm określonych przy ofercie lub umożliwia Klientowi odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu terminu.
2. W przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej.
3. Wysyłka towaru następuje w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającej w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 12 – 18, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Wyjątek stanowią Towary i Usługi robione na zamówienie. W takich przypadkach Sprzedająca określa indywidualnie termin realizacji zamówienia.
4. W razie problemów z wysyłką Sprzedająca ma obowiązek poinformować Klienta o zaistniałym problemie drogą mailową oraz zaproponować rozwiązanie zaistniałej sytuacji.
5. Sprzedająca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru spowodowane przez firmę dostarczającą, kataklizmy, wypadki, ataki terrorystyczne i inne sytuacje losowe.
6.Termin realizacji zamówienia nie jest równoznaczny z dostarczeniem Towaru lub Usługi do Klienta.
7. Klient, odbierając od firmy kurierskiej przesyłkę z zamówionym Towarem lub Usługą, powinien sprawdzić stan przesyłki.
8. Sprzedający nie odpowiada za zniszczenia przesyłki w transporcie oferowanym przez zewnętrzną firmę kurierską.


V Reklamacje
1.Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. Faktura).
2. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym, a następnie odesłać Towar na adres Sprzedającego.
3. Towar zwracany (również za pośrednictwem firm kurierskich) powinien być odpowiednio zabezpieczony przez Klienta, tak aby nie został uszkodzony w trakcie transportu do Sprzedającego.
4.Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji Klienta.
5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.
6. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wygląd towarów nie odbiegał od przedstawianego na zdjęciach w ofercie. Różnice w wyglądzie, zwłaszcza w kolorze mogą powstać na skutek różnego ustawienia monitorów oraz z subiektywnych doznań. Zdjęcia prezentowane na stronie www.nozyczki.art.pl stanowią jedynie prezentację.
7. Treść reklamacji powinna zawierać następujące elementy:
- imię i nazwisko,
- adres do korespondencji,
- adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- datę nabycia Towaru,
- nr zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
- rodzaj reklamowanego Towaru,
- dokładny opis wady Towaru, datę jej stwierdzenia oraz zdjęcia reklamowanego Towaru,
- żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
8. Podstawą reklamacji nie mogą być:
- różnice w kolorach (wynikające z ustawień monitora) i/lub partii dostępnego materiału,
- korzystanie w niewłaściwy sposób z zakupionych Towarów lub Usług,
- niestosowanie się do przepisów użytkowania Towaru lub Usługi,
- celowe zniszczenie towaru,
- zniszczenie Towaru lub Usługi wynikające ze zwykłego zużycia materiału,
- zniszczenia powstałe na skutek zaniedbania przez firmę kurierską.

VI Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru, bez konieczności podania przyczyny zwrotu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
2. Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania.
3. Towar zwracany (również za pośrednictwem firm kurierskich) powinien być odpowiednio zabezpieczony przez Klienta, tak aby nie został uszkodzony w trakcie transportu do Sprzedającego.
4. Klient powinien poinformować Sprzedającą o odstąpieniu od umowy drogą mailową, załączyć do zwracanego towaru Formularz Zwrotu (dostępny na stronie www.nozyczki.art.pl oraz u Sprzedającego) oraz podać numer konta (ten sam, z którego została wykonana płatność), na który ma zostać wykonany zwrot płatności.
5. W przypadku zwrotu Sprzedający nie pokrywa kosztów przesyłki od Sprzedającego do Klienta i od Klienta do Sprzedającego, a zwracana kwota pieniędzy obejmuje koszt Towaru lub Usługi.
6. Sprzedający ma 14 dni (od momentu otrzymania Towaru) na zwrócenie Klientowi wpłaconej kwoty w przypadku zwrotu z potrąceniem kosztów transportu towaru do Klienta. Zwrot pieniędzy za towar odbywa się tą samą drogą, co zapłata (w przypadku przelewu bankowego – na to samo konto).
7. Zwrotowi nie podlegają Towary szyte na miarę lub indywidualne zamówienie, zgodnie z wytycznymi Klienta oraz Usługi.

VII Ochrona danych osobowych
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, złożenia zamówienia bez rejestracji oraz zawarcia umowy sprzedaży.
4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
6. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz prawidłowej realizacji Usług.
7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies dostępne na stronie internetowej www.nozyczki.art.pl.

 VIII Prawa autorskie
Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedającego na stronie www.nozyczki.art.pl są własnością intelektualną Sprzedającej. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, wszelkie prawa do tych materiałów są własnością Sprzedającej. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów ze strony Sprzedającej, bez jej uprzedniej pisemnej zgody.

IX Postanowienia końcowe
1. Sprzedający ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
3. Sprzedająca informuje, że dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową ("platformaODR"): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzić czy przesyłka nie uległa zniszczeniu w trakcie transportu. Zniszczone opakowanie może wskazywać na uszkodzenie towaru. W takiej sytuacji Klient ma prawo otworzyć przesyłkę przy kurierze i żądać sporządzenia protokołu szkody.
Jeśli przesyłka zostanie do Państwa dostarczona z uszkodzeniami wynikającymi z winy przewoźnika/ firmy transportowej prosimy o kontakt: martyna@nozyczki.art.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl